Gebruiksvoorwaarden

voor de online winkel CHANIOTAKIS SA (www.chaniotakis.com)

Welkom bij de online winkel CHANIOTAKIS SA. Lees aandachtig de voorwaarden van deze website / online winkel. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken.

1. Inhoud
CHANIOTAKIS SA behoudt zich het recht voor om de inhoud en de diensten die op deze website worden aangeboden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uit te breiden, op te schorten, te annuleren danwel te verwijderen of anderszins te wijzigen.

2. Beperking van aansprakelijkheid
CHANIOTAKIS SA kan de beschikbaarheid van de produkten niet garanderen maar zal tegelijkertijd wel haar gebruikers / klanten tijdig over hun niet-beschikbaarheid informeren. CHANIOTAKIS SA draagt ​​tevens geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte, positieve of negatieve schade die kan voortvloeien uit technische problemen. Deze technische problemen kunnen optreden bij gebruikers wanneer ze proberen toegang te krijgen tot en / of gebruik maken van internet en welke respectievelijk gerelateerd zijn aan de werking of compatibiliteit van hun eigen infrastructuur, met of zonder gebruik van internetgebruik, evenals eventuele fouten, onderbrekingen, defecten of vertragingen in de werking van het internetgebruik. CHANIOTAKIS SA is ook niet verantwoordelijk voor handelingen of nalatigheden van derden welke resulteren in ongeoorloofde tussenkomsten in informatie, produkten en diensten die beschikbaar zijn via haar website. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor technische, typografische of spelfouten in de kenmerken van de produkten of eventuele verschillen in intensiteit van kleuren in relatie tot de werkelijkheid. Als een produkt een ongewoon lage prijs heeft zonder speciale indicatie, neem dan contact met ons op voordat u het produkt bestelt.

3. Verklaringen – Verplichtingen van de gebruiker
De klant en gebruiker verklaren dat alle verstrekte informatie juist is tijdens het gebruik van de online winkel. De gebruiker verplicht zich ertoe alle schade van CHANIOTAKIS SA (of zusterbedrijven / dochterondernemingen / samenwerkende bedrijven) te dekken die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze website door personen die niet geautoriseerd zijn door de gebruiker zelf. De gebruiker van de website www.chaniotakis.com aanvaardt dat (i) tijdens het gebruik van deze website niet bewust of roekeloos de bepalingen van eventuele wettelijke of regelgevende vereisten van een bevoegde autoriteit met jurisdictie over u of over enige activiteit overtreedt; (ii) om deze website niet te gebruiken om ongeautoriseerde pogingen te doen om toegang te krijgen tot of te interfereren met een van onze systemen ofwel netwerken van derden; (iii) om deze website niet te gebruiken om zaken of activiteiten uit te voeren of om de uitvoering van een activiteit te verzoeken die bij wet verboden zijn; (iv) deze website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van materiaal dat lasterlijk, aanstootgevend of van beledigende / obscene / bedreigende aard is of welke inbreuk maakt op de rechten van derden, of met het doel ergernis, ongemak of onnodige bezorgdheid te veroorzaken aan een derde partij, of een bericht te versturen waarvan u weet dat het onwaar is, of deze website te gebruiken voor dergelijke doeleinden; (v) om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke claim of actie tegen u voor elk gebruik van deze website en om, op verzoek van ons,de handeling waarover geklaagd wordt onmiddellijk te staken.

4. Beveiliging
CHANIOTAKIS SA neemt de veiligheid van de elektronische transacties en van de persoonlijke gegevens van de klant zeer serieus. Alle klantgegevens en informatie met betrekking tot zijn transacties zijn veilig en vertrouwelijk. De veiligheid van de online winkel van CHANIOTAKIS SA wordt als volgt bereikt:

Klantidentificatie – De klant dient zich te registreren op de website van CHANIOTAKIS SA, zodat hij al de vereiste informatie heeft verstrekt om zijn identiteit te verifiëren (dwz naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). De codes die worden gebruikt om de klant te identificeren, zijn strikt persoonlijk in de vorm van een gebruikersnaam en een wachtwoord (persoonlijke beveiligingscode). De klant is persoonlijk verantwoordelijk om deze codes voor zichzelf te houden en niet aan derde partijen te geven. In geval van verlies, diefstal of kennisneming door derden van codes, moet de online winkel van CHANIOTAKIS SA onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. CHANIOTAKIS SA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de persoonlijke codes door onbevoegde personen. Om veiligheidsredenen raden we u dan ook aan om uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en moeilijk te detecteren wachtwoorden te gebruiken (gebruik bijvoorbeeld niet een voor de hand liggende code, zoals uw geboortedatum).
Wij raden u ook aan symbolen te gebruiken in combinatie met cijfers en letters om zodoende een ​​uniek wachtwoord te creëren. Privacy-encryptie: speciaal software wordt gebruikt (SSL 128-bit) om de gegevens die via de website worden verstuurd te beschermen, wat inhoudt dat er een protocol wordt gebruikt die de communicatie tussen uw terminal en de server van de online winkel versleutelt. Het ontsleutelen van uw gegevens is buitengewoon moeilijk en wordt als praktisch onschendbaar beschouwd. De vertrouwelijkheid van transacties wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Dezelfde basisprincipes die gelden voor traditionele fysieke transacties, zijn van toepassing in het geval van elektronische transacties. Voor uw eigen veiligheid dient u ook alle informatie die via de service wordt verstrekt als geclassificeerd en vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken.

5. Persoonlijke gegevens
Volgens wet 2472/97 worden alle persoonlijke gegevens van de klant strikt gebruikt voor de volgende doeleinden: promotie van de produkten van CHANIOTAKIS SA op afstand , voor de uitvoering en het bewijs van de bestellingen, de levering van gepersonaliseerde diensten en voor de export van statistische gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de bedrijven die samenwerken met CHANIOTAKIS SA. Aan deze bedrijven worden persoonsgegevens van de klant doorgegeven om aan de klant promotiemateriaal en gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen. Voor de bovengenoemde doeleinden heeft de klant zijn toestemming aan CHANIOTAKIS SA gegeven voor de opslag en verwerking van de persoonlijke gegevens. De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot de door hem verstrekte gegevens (recht op toegang tot persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 12 2472/97) en om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens (recht van bezwaar, artikel 13 2472 / 97). Neem in dit geval contact op met ons via link https://www.chaniotakis.com/contact/.

6. Auteursrecht
CHANIOTAKIS SA is de enige en exclusieve begunstigde van alle auteursrechten met betrekking tot de inhoud en structuur van de website www.chaniotakis.com, die wordt beschermd door Grieks, Europees en internationaal recht. Het is duidelijk dat het gebruik voor welk doel dan ook, (zoals kopiëren, downloaden, vervalsen, reproduceren, doorverkopen, het maken van een afgeleid werk of het misleiden van het publiek van de Chaniotakis’ website enzovoort) verboden is. De gebruikte symbolen / logo’s van CHANIOTAKIS SA en zijn online winkel zoals afbeeldingen, logo’s, kleuren, namen, woorden evenals zijn produkten en diensten zijn exclusief van CHANIOTAKIS SA en zijn website / online winkel www.chaniotakis.com.

7. Produkt bestellen
Om de navigatie op de website te vereenvoudigen, zijn de produkten onderverdeeld in 4 hoofdcategorieën . Elke categorie heeft subcategorieën . Het doel hiervan is dat de klant met niet meer dan 3 klikken zijn eindprodukt bereikt. Als u iets specifieks zoekt, gebruik dan de “zoek” optie, die u direct naar uw keuze zal leiden. CHANIOTAKIS SA stelt alles in het werk om diensten van hoge kwaliteit te leveren. Fouten in de prijs en / of bijprodukten kunnen echter niet worden uitgesloten. Daarom kan niet worden gegarandeerd dat de website altijd beschikbaar is als gevolg van “menselijke” fouten of voor het bijwerken van de prijs van een produkt. Nadat u uw bestelling heeft afgerond, ontvangt u een automatische e-mail met de details van uw bestelling. Als er een probleem is met uw bestelling, ontvangt u een volgende e-mail of nemen we telefonisch contact met u op (via het opgegeven telefoon nummer die u tijdens de registratie van uw bestelgegevens op onze site heeft gegeven). Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat de aan u toegezonden E-mails u kunnen bereiken, maar ook dat u ze gedurende het hele transactieproces op een veilige plaats bewaard. Indien u deze E-mails niet ontvangt, is het uw plicht om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zoals ook wordt vermeld in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze transacties. Soms kan een produkt uit een fysieke winkel komen waardoor de bezorging tot 7 werkdagen kan duren. In dat geval wordt u door ons daarover geïnformeerd.

8. Retourbeleid
U kunt uw bestelling binnen 4 dagen zonder kosten ruilen met dezelfde koeriersbedrijf mits aan de volgende criteria is voldaan:
a) Het produkt verschilt van het produkt dat u heeft besteld.
b) Het produkt heeft een defect dat u opmerkte terwijl u de verpakking opende. Informeer ons in dat geval onmiddellijk over het defect.
c) de door u bestelde schoenen passen niet en een andere maat is nodig. Mocht deze maat niet meer beschikbaar zijn dan kunt u deze vervangen door een ander model.
In de bovengenoemde drie gevallen komen de retourkosten voor rekening van ons bedrijf. Indien een produkt voor de tweede keer geruild/vervangen moet worden, zijn de retourkosten (koerier) voor rekening van de klant.
Mocht u van gedachten veranderen over het ontvangen produkt, dan kunt u het binnen 4 dagen retourneren opvoorwaarde dat het produkt intact is, wat inhoudt dat het in dezelfde staat moet zijn als waarin u het heeft ontvangen, met andere woorden compleet en in uitstekende staat, alsmede in de originele verpakking..
In alle bovenstaande gevallen dient het pakket vergezeld te zijn van onze bijbehorende Chaniotakis documenten (bijvoorbeeld de bon). Wij zullen we u per e-mail informeren dat we de produkten hebben ontvangen en dat wij een retourdocument voor de geretourneerde items zullen uitgeven.
Als u om welke reden dan ook een van de produkten die u in onze online winkel heeft besteld wilt retourneren, bieden wij u de mogelijkheid om de waarde van uw aankopen te retourneren. Het bedrag kan worden teruggestort op de rekening waarvan de aankoop is gedaan of op een andere rekening naar keuze. In dat geval worden alleen de retourkosten van € 25,00 in rekening gebracht. Let op: Tassen kunnen niet worden geretourneerd.

Kortingen/aanbiedingen: voor retourzendingen betreffende produkten die in de aanbieding waren of waarvoor een korting gold, geldt dat CHANIOTAKIS SA, € 25,00 inhoudt op het terug te storten bedrag, ongeacht de aankoopprijs van het geretourneerde produkt.

9. Annulering van bestelling
De bestelling kan onder de volgende omstandigheden worden geannuleerd: a) tijdens het elektronische bestelproces en voordat de bestelling is voltooid, kunt u op de knop “terug” drukken en produkten uit uw winkelwagentje verwijderen door op de knop “Verwijderen” te klikken.
(b) Is de bestelling afgerond maar bent u van gedachten veranderd, neem dan binnen 2 uur na afronding van uw bestelling contact met ons op via tel. +30 210 9410630 en CHANIOTAKIS SA zal uw bestelling(en) annuleren.

10. Betaalmethoden

– Betaling met creditcard / debetkaart: CHANIOTAKIS SA online winkel accepteert alle Visa, Mastercard, Visa Electron & Maestro debetkaart evenals American Express. Uw transacties met onze online winkel worden beschermd door de beste online beveiligingssystemen (namelijk SSL-128 bit) en digitale certificering zoals ‘Verified by Visa’ of ‘SecureCode by Master Card’ welke een veilige transactieomgeving garanderen. Volg voor aankopen met uw creditcard de instructies zoals wordt weergegeven in onze online winkel. U wordt gevraagd om het bestelformulier, het nummer en de vervaldatum van uw creditcard in te vullen, evenals de laatste drie cijfers die op de achterkant van uw pas staan. Als extra beveiligingsniveau vragen sommige bankpassen u naar de pincode (E-code) die u samen met uw creditcard ontvangt. Als u deze pincode niet meer weet, neem dan telefonisch contact op met uw bank. Als u dit transactieproces niet wilt doorlopen, kunt u ervoor kiezen de prijs bij ontvangst van het bestelde produkt te voldoen.
Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen verzoeken wij u bij ontvangst van uw bestelling aanwezig te zijn en uw identiteitskaart en creditcard bij de hand te houden. In het geval dat u uw bestelling niet persoonlijk in ontvangst kan nemen en u hiervoor een derde partij aanwijst, dient deze zich te identificeren en tevens uw identiteitsdocumenten te tonen. In geen geval kan​​ CHANIOTAKIS SA verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de door de klant aan de derde partij verleende volmacht om het produkt in ontvangst te nemen. In het geval dat de bestelling opnaam en voor rekening van een bedrijf is gedaan, moet de gebruikte creditcard zakelijk zijn. Het bestelde produkt dient in ontvangst te worden genomen door de geautoriseerde houder van de zakelijke creditcard, met overlegging van creditcard en identiteitsbewijs, danwel door een derde persoon, met vermelding van diens persoonlijke gegevens en handtekening.

– Betaling bij aflevering: Betaal voor uw bestelling bij ontvangst van uw bestelling.

– Betaling middels overschrijving op een bankrekening van CHANIOTAKIS SA: u kunt betalen middels e-banking (alphaweb, ebanking nbg.gr) of door een van de bankfilialen te bezoeken waarmee wij samenwerken en het bedrag in op een van onderstaande rekeningen te storten:

De Nationale Bank van Griekenland: 14847025575 (ΙΒΑΝ GR12 0110 1480 0000 1484 7025575)
EUROBANK: 0026.0106.81.0200069271

Zodra wij een kopie van uw betalingsopdracht per Email via info@chaniotakis.gr hebben ontvangen, zullen wij uw bestelling opsturen.

11. Prijsverschil tussen de fysieke- en online winkel
Het prijsbeleid voor de CHANIOTAKIS-produkten is overal hetzelfde, zowel in de fysieke winkel als in de online winkel. Echter, sommige geselecteerde produkten kunnen aangeboden worden als zogenaamde ‘webaanbiedingen’ waarbij de online prijs verschilt van die in de fysieke winkel en waarvoor de online prijs alleen geldt voor online bestellen en aflevering bij u thuis. Dit betekent dat u alleen via de online aankoop van deze aanbiedingen kunt profiteren. Hoewel we er alles aan doen om de prijzen en produktkenmerken in onze online winkel nauwkeurig weer te geven, kunnen we typografische of technische fouten niet volledig uitsluiten.

12. Bestelling / levering van produkten / verzendkosten / eigendom / risico
Afronden bestelling: Op het moment dat u uw bestelling afrondt, verschijnt het volgende bericht: ‘bedankt voor uw aankopen’. Verifieer uw E-mailadres alstublieft. We hebben een bevestigingsbericht gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres, inclusief de details van uw bestelling, die alleen bindend zijn als ze ook door CHANIOTAKIS SA worden geaccepteerd. Op het moment dat de volledige aankoopprijs door ons is ontvangen wordt u de eigenaar van het produkt. Levertijden: De levertijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (voor Athene, Patras, Thessaloniki, Heraklion en Larissa). Voor de rest van Griekenland geldt dat de levertijden afhankelijk zijn van het betreffende transportbedrijf. Ontvangstvan produkten: uw bestellingwordt binnen 7 werkdagen per koerier bezorgd. Bovenstaande termijnen gelden niet indien transporttijden beïnvloed worden door periodes van extreem weer, stakingen en / of in geval van overmacht. Verzendkosten / Gratis levering: Als het bedrag van uw aankopen hoger is dan € 60,00, biedt CHANIOTAKIS SA u het voorrecht van GRATIS VERZENDING. Bij bestellingen in Griekenland vanaf € 60,00 en lager wordt € 4,00 verzendkosten in rekening gebracht.

13. Vertraging van bestelling
In geval van vertraging doen we ons best om onze klanten zo snel mogelijk te informeren. Soms zijn er echter vertragingen waar we geen controle over hebben,zoals: a) In geval van overmacht zoals extreme weersomstandigheden of stakingen, b) In het geval er een probleem is met uw bestelling, hetzij met betrekking tot het produkt dan wel met betrekking tot de betaling ervan, en het niet mogelijk is via e-mail of per telefoon contact met u op te nemen aangezien uw persoonsgegevens in uw profiel onjuist blijken te zijn.

14. Nieuwsbrieven
a) Indien u ons te kennen heeft gegeven dat te willen, zal CHANIOTAKIS SAu regelmatig nieuwsbrieven en informatieve e-mailberichten sturen. b) CHANIOTAKIS SA is niet verantwoordelijk indien deze nieuwsbrieven niet op hun bestemming worden afgeleverd, hoewel wij er in samenwerking met onze Internet Service Providers (ISP’s) alles aan doen om een tijdige en juiste versturing te bewerkstelligen. c) Nieuwsbrieven kunnen in de spamfolder terecht komen, controleer daarom regelmatig uw spamfolder. d) Indien u geen Nieuwsbrieven en/of informatie meer wenst te ontvangen van CHANIOTAKIS SA, kunt u ons dit laten weten via het contactformulier op de site www.chaniotakis.com. e) Het spreekt voor zich dat u bij het gebruik van onze site voor bestellingen automatisch informatieve e-mails over uw bestelling ontvangt. Het is niet mogelijk om deze updates te de-activeren, aangezien dit een voorwaarde is voor de goede afhandeling van uw bestelling. We raden u aan ervoor te zorgen dat deze e-mails u kunnen bereiken en dat u ze gedurende de gehele transactieprocedure bewaart. Als u de relevante e-mailberichten niet ontvangt, is het uw plicht om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zoals bepaald in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze transacties. Klachten: CHANIOTAKIS SA beschouwt de kwaliteit van hun diensten en de tevredenheid van haar klanten als de enige manier om zichzelf te verbeteren en richt zich daarom op de voortdurende verbetering van de geleverde diensten. Dit kan alleen worden bereikt door voortdurende inspanningen voor verbetering, door zelfbeoordeling, toepassing van beste managementpraktijken en de implementatie van een langetermijnverbeteringsplan. Klachten en suggesties van klanten leveren waardevolle informatie op en vormen de basis voor het zoeken naar- en verbeteren van- mogelijk problematische procedures. In ons streven naar continue verbetering, heeft CHANIOTAKIS SA de dienst Klachten- en verbeteringsbeheer opgericht, welke:

– suggesties en klachten van onze klanten beheert,
– met alle klanten communiceert,
– Zorgvuldig kijkt naar elk probleem dat ons ter kennis wordt gebracht, en naar de best mogelijke oplossing streeft

Als u een klacht of een suggestie wilt indienen bij de CHANIOTAKIS SA online winkel, neem dan contact op met de Complaints & Improvement Management Service via e-mail: info@chaniotakis.com.

Rechtsverwerking
In geen geval kan de niet-uitoefening of een niet onmiddellijke uitoefening van een wettelijk of contractueel recht van CHANIOTAKIS SA geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand of verzwakking van het betreffende recht. Alle bovengenoemde voorwaarden zijn essentieel en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Ongeldigheid: De ongeldigheid of ongedaanmaking van een van de voorwaarden heeft op geen enkele manier invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden. Toepasselijk recht / jurisdictie: Deze voorwaarden, evenals de rechten en plichten die eruit voortvloeien, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Griekse wet. Elk geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden, zal worden beslecht door de aangewezen rechtbanken van Athene. Het bezoeken van deze website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de bovengenoemde voorwaarden.